مرور برچسب

Hey You

هِی تو

هِی تو! که بیرون توی سرمایی هر روز تنهاتر می‌شی و پیرتر، می‌تونی درکم کنی؟ هِی تو! که در راهرو ایستادی پاهات خواب…