مرور برچسب

Django

جاز کولی

موسیقی کولی‌ها به شکل سنتی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود. این سبک در فرانسه، رومانی و اوکراین بسیار محبوب…