مرور برچسب

#کلاه_مسخره #زندگی #روزنوشت #خاطره #تجربه #aboutsomethings

کلاه مسخره

بیدار که شدم، باز آن کلاه مسخره و رنگِ قرمزِ مسخره تَرش چشمم را زد. دوباره پتو را روی سرم می‌کشم و عکسش را که…