مرور برچسب

#نقدفیلم #روزنوشت #خاطره #برادرم_خسرو #دوقطبی #احسان_بیگلری #زندگی

فیلم برادرم خسرو

درباره فیلم برادرم خسرو باید به نکات مختلفی اشاره کنم، ولی قبل از آن یک بیوگرافی کوتاه درباره فیلم می نویسم: برادرم…