مرور برچسب

#فیلم #نقد_فیلم #موسس #مک_دونالدز #بازاریاب #نوشته #صحنه

فیلم موسس (The Founder)

اولین صحنه فیلم موسس (The Founder) با کادر خاصی روبرو هستیم از کلوز آپ یک مرد که در چشمانمان زل زده است و می گوید:…