مرور برچسب

#عروسی #روزنوشت #ارایشگاه #کفش_پاشنه بلند #تجربه #خاطره #زندگی

عروسی

از دست تو دختر، جمله همیشگی مادر من بود که ایندفعه با کمی عصبانیت و بلند به سمیه گفت.داخل اتاق که رسیدم سمیه دو تا…