مرور برچسب

روزنوشت

Life is Good Or Bad

تكان خورد، چشماشُ داره باز مَي كنه. أمير پرستار صدا كنه زود باش.. تنها صداي همهمه تمام سرم را پر كرده بود، در…

دخترک مهربان

در دستش، رز سفید شادابی خودنمایی می‌کند که بلندای ساقه‌اش، یک- سوم قد دخترک مهربان می‌شود. ده دقیقه‌ای به شروع ساعت…

باریستای ترشیده

هوففففففففففف نفس راحتی می‌کشم و می‌نشینم. ساعت ۱۲ و ۹ دقیقه ظهر است. یعنی بیش از ۲ ساعت است مشغول کارهای…