مرور برچسب

#روزنوشت #زندگی #خاطره_نویسی #آزاد #بیدار_می_شوی #حدیث #تجربه #پوستر

بیدار می شوی

یک روزهایی که به اصطلاح از دنده چپ بیدار می شوی که تکلیفش روشن است! یک روزهایی اما، با همان دنده راست خیلی معمولی…