مرور برچسب

#روزنوشت #خاطره_نویسی #تجربه #زندگی #افطار #ترافیک #مهربانی #حدیث

ترافیک افطار

اسنپ گرفته بودم و حرصم از 5 هزار تومان اضافه ای که به خاطر ترافیک افطار باید پرداخت می کردم، را با بازی گوشیم خالی…