مرور برچسب

#روزنوشت #حدیث #اولین #عشق #زندگی #خاطره #خودنوشت #داستانـنویسی #استاد #شکلات

اولین

اولین جلسه کلاس داستان نویسی بود. استاد که وارد شد برگه های آ.پنجِ توی دستش را بالا گرفت و گفت:« سلام. فکر می کنم…