مرور برچسب

#روزنوشت #تجربه #دوستت_دارم #روز_اول_فروردین #عید_مبارک #سال_نو #بازی #حدیث

سفرنامه هند – دهلی

سحر که زنگ زد، گوشی را برداشتم و در جوابِ سوالِ « هند چی شد آخرش؟» گفتم: هیچی دیگه نشد که بشه! ☹ ای بابایی گفت و…