مرور برچسب

#روزنوشت#خاطره#مادر#دوستت_دارم#پسرم#تجربه#Aboutsomethings#سرنوشت#قضاوت#ازدواج#خاستگار

سمانه

من دختر اول تابستونم از نوع شرقی گرم ،صمیمی ،بلند ،تیره و صدالبته پر انرژی ،پر از زندددددگی پر از امیددددد ،رنگارنگ…

زینب

زینب هستم. یه خردادی رنگارنگ و پر انرژیکه خنده‌هام از ته دله و خوشیام همیشگی؛ و غصه هام هرقدر هم عمیق، کوتاهه و…

دوستت دارم پسرم

پسر بچه چهار، پنج ساله با لپ های آویزان و موهای لخت کوتاه قهوه ای روشن با آن کلاه بنفش بافتنی اش مرا یاد تو انداخت،…