مرور برچسب

دختر

سمانه

من دختر اول تابستونم از نوع شرقی گرم ،صمیمی ،بلند ،تیره و صدالبته پر انرژی ،پر از زندددددگی پر از امیددددد ،رنگارنگ…

دخترک مهربان

در دستش، رز سفید شادابی خودنمایی می‌کند که بلندای ساقه‌اش، یک- سوم قد دخترک مهربان می‌شود. ده دقیقه‌ای به شروع ساعت…

باریستای ترشیده

هوففففففففففف نفس راحتی می‌کشم و می‌نشینم. ساعت ۱۲ و ۹ دقیقه ظهر است. یعنی بیش از ۲ ساعت است مشغول کارهای…

خانم ۵۰-۵۵ ساله

صدای ضعیفی از دستگاه کارتخوان ایستگاه اتوبوس بلند میشود. مرسی آقا پشت سر خانم ۵۰-۵۵ ساله‌ای، وارد اتوبوس…

یکی از همین صبح‌ها

یکی از همین صبح‌ها با صدای جویده شدن چوب‌های زیر تخت، بیدار می‌شوم. وای که چقدر داشتنشان خوب است. عشق‌های من اند؛…