مرور برچسب

#خاطره #روزنوشت #زندگی #سوتی_در_حد_بنز #aboutsomethings #سیزده_بدر #تجربه #خاطره_نویسی #Publish_your_life_story

پرکارترین روز

دیروز فهمیدم اشتباه بزرگی کردم، نه از آن اشتباهات عمدی! از همان‌ ها که وقتی بین خودمان هستیم، یک دانه محکم بر سرمان…