مرور برچسب

#خاطره#زن#اشپزخانه#روزنوشت#تجربه#زندگی#فرااشپزخانه_ای#تلفن#تلگرام#مادر

سمانه

من دختر اول تابستونم از نوع شرقی گرم ،صمیمی ،بلند ،تیره و صدالبته پر انرژی ،پر از زندددددگی پر از امیددددد ،رنگارنگ…

زینب

زینب هستم. یه خردادی رنگارنگ و پر انرژیکه خنده‌هام از ته دله و خوشیام همیشگی؛ و غصه هام هرقدر هم عمیق، کوتاهه و…

زنان فرا آشپزخانه ای

«به ما می‌گویند:« زنان فراآشپزخانه‌ای».ما اهل غذای روحیم. کتاب زیاد می‌خوانیم. ما همواره به دنبال آموختنیم.» صدای…