مرور برچسب

#خاطره#داستان#تجربه#دختر#گوشی#بغل#درس_خوندن#روزنوشت

سمانه

من دختر اول تابستونم از نوع شرقی گرم ،صمیمی ،بلند ،تیره و صدالبته پر انرژی ،پر از زندددددگی پر از امیددددد ،رنگارنگ…

زینب

زینب هستم. یه خردادی رنگارنگ و پر انرژیکه خنده‌هام از ته دله و خوشیام همیشگی؛ و غصه هام هرقدر هم عمیق، کوتاهه و…

دیگه به من زنگ نزن

«به من زنگ نزن!» پسرک با فاصله یک متری از من، کنار خیابان ایستاده بود و خلافِ من که هر تاکسی رد می‌شد داد میزدم…