مرور برچسب

اقبال يغمايي

هفت خان رستم به نثر

شروع داستان هفت خان رستم زمانی که پادشاهی ایران در دست کیکاووس بود، شبی از شب ها اهریمنی در لباس یک زن…