مرور برچسب

اسپرسو

سی سی سی اسپرسو

از پله‌ها پایین می‌آید. بلندقدترین پسر این‌جاست. همان که هر صبح، بدون آنکه ذره‌ای روی پا بلند شود و قد بکشد،…