مرور برچسب

ارمنی

یار قشنگ کوهی

«یار قشنگ کوهی» از آثار قدیمی فولکلور ارمنی است. ترجمه تا جایی که امکان داشته درست است، اما دقیق نیست؛ چون، خب،…