مرور رده

نقد و معرفی

فیلم مادر قلب اتمی

درباره فیلم مادر قلب اتمی باید بگویم که هنوز دارم فکر میکنم. نمی خواهم نقدی از آن بنویسم تنها می خواهم درباره اش با…

غزل برای روبات

غزل برای روبات پاتریک واتسون خرد و روزها بلندتر میشوند سبک تازه ای اژدها دنبالت افتاده‌اند بر باریکه‌ای…