مرور رده

کتاب

هفت خان رستم به نثر

شروع داستان هفت خان رستم زمانی که پادشاهی ایران در دست کیکاووس بود، شبی از شب ها اهریمنی در لباس یک زن…

روی پله ی جلوی در

اما بالاخره چیزی که دنبالش می گشتند کاملا غیر منتظره پیدا شد. فیلی و کیلی و هابیت یک روز رفته بودند پایین دره و…

زندگی پی

از وضعیتم که به اندازه‌ی هوا بی معنی بود بیزار شدم. اما زندگی ترکم نکرد. بقیه‌ی این داستان چیزی جز اندوه، درد و…