مرور رده

روزنوشت های ما

Life is Good Or Bad

تكان خورد، چشماشُ داره باز مَي كنه. أمير پرستار صدا كنه زود باش.. تنها صداي همهمه تمام سرم را پر كرده بود، در…

سفرنامه هند – آگرا

آگرا یا آگره به شکل آگرهبانا نخستین بار در کتاب حماسی ماهابهاراتا آمده و معناشناسان آن را پردیس یا بهشت معرفی کرده…

دخترک مهربان

در دستش، رز سفید شادابی خودنمایی می‌کند که بلندای ساقه‌اش، یک- سوم قد دخترک مهربان می‌شود. ده دقیقه‌ای به شروع ساعت…

کلاه مسخره

بیدار که شدم، باز آن کلاه مسخره و رنگِ قرمزِ مسخره تَرش چشمم را زد. دوباره پتو را روی سرم می‌کشم و عکسش را که…

قارقار کلاغها

«و بالاخره جایزه نفر اول تعلق می‌گیرد به ....». با سکوت مجری حواسم به صدای قارقار کلاغ ها در بیرون سالن پرت می شود.…