مرور رده

حدیث

دوستت دارم پسرم

پسر بچه چهار، پنج ساله با لپ های آویزان و موهای لخت کوتاه قهوه ای روشن با آن کلاه بنفش بافتنی اش مرا یاد تو انداخت،…

زنان فرا آشپزخانه ای

«به ما می‌گویند:« زنان فراآشپزخانه‌ای».ما اهل غذای روحیم. کتاب زیاد می‌خوانیم. ما همواره به دنبال آموختنیم.» صدای…

دیگه به من زنگ نزن

«به من زنگ نزن!» پسرک با فاصله یک متری از من، کنار خیابان ایستاده بود و خلافِ من که هر تاکسی رد می‌شد داد میزدم…