فیلم موسس (The Founder)

اولین صحنه فیلم موسس (The Founder) با کادر خاصی روبرو هستیم از کلوز آپ یک مرد که در چشمانمان زل زده است و می گوید:…

اولین

اولین جلسه کلاس داستان نویسی بود. استاد که وارد شد برگه های آ.پنجِ توی دستش را بالا گرفت و گفت:« سلام. فکر می کنم…

بدن من حساسه به درد

«آخه می دونی؟ بدن من حساسه به درد!» این جمله را که گفت سرم را بالا آوردم و به آن جمجمه استخوانی اش نگاهی انداختم…

فیلم تابستان داغ

فیلم تابستان داغ فکر کنید برای عکاسی در مرکز شهر هستید و از شدت فشار دستشویی به سینما پناه می برید و برای اینکه فقط…

پیام

- بعضی وقت ها می خواهی پیامی که در ذهن داری را منتقل کنی و سعی می کنی دقیق، ثبت اش کنی! - اما گاهی پیامی نداری و می…