آرشیو ماهانه

خرداد ۱۳۹۳

دله یامان غم آوای ارمنی

آهنگ دله یامان، آهنگی ارمنی برای ابراز دلتنگی برای یار است. کومیتاس، کشیش و موسیقی‌دان ارمنی سال‌ها تلاش کرد تا…

گنجشک

از آلبوم «سرمه» ویلنسل، آدام هرست اینجا بشنوید.