آرشیو ماهانه

آذر ۱۳۹۲

جاز کولی

موسیقی کولی‌ها به شکل سنتی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود. این سبک در فرانسه، رومانی و اوکراین بسیار محبوب…

در زمستان باز آمدم

از دل کرختی صبحگاهی در زمستان باز آمدم ابرها بر دره سایه می‌اندازد روی ریشه‌ها و دیوار سنگی خشکیده سپس دوباره باز…