آرشیو ماهانه

خرداد ۱۳۹۲

از دستش داده ای

وقتی نور لازمت می شود که هوا تاریک شده وقتی دلت برای خورشید تنگ می شود که برف ببارد وقتی می فهمی عاشقش بوده ای…

چگونه چلم به وجود آمد

دانشمندان چلم درباره ی چگونگی پیدایش این شهر اختلاف نظر دارند. البته دینداران و مومنان چلم همگی…