آرشیو ماهانه

آذر ۱۳۹۱

دریاچه ی نیلوفر

پرنده ها پرهایشان را باد کرده اند ماهی ها در دایره هاشان شنا می کنند جاده ها برفپوش است درخت ها زیر بار خم شده…

هِی تو

هِی تو! که بیرون توی سرمایی هر روز تنهاتر می‌شی و پیرتر، می‌تونی درکم کنی؟ هِی تو! که در راهرو ایستادی پاهات خواب…

بیگاه شد

قبل از اینکه گوش کنید این توضیح را بخوانید: آدم از محسن نامجو که انتظار ندارد کارهای «استاندارد» بشنود؛ یک طورهایی…