آرشیو ماهانه

تیر ۱۳۹۱

شهر سه درخت

از دل تاریکی حاشیه های شهر سه درخت بیرون بیا آخر این دور و بر شلوغ تر است از جنگل بیشتر از زمین سرد زمستانی قرار…

مبارزه

دوران کودکی. زمستان. تپه ای پوشیده از برف در حومه ی نزدیک شهرمان. من و برادرم سوار بر سورتمه هستیم. او در…