درباره ما

AboutSomethings

× شاید میانگین دوستی هفت هشت ساله‌‌مان،
× شاید نگاهمان به موی رو به سپیدمان،
× شاید همان دیدن آیینه خودمان در دهه پنجاه سالگی عمرمان،
× شاید هم فقط قهوه‌ای که دیدارهای چندساله را در کافه قدیمیمان تازه کرد…
هر چه بود؛ «یکی بود، یکی نبودِ» داستان ما رقم خورد…
حالا وقت نوشتنشان است.

روزنوشت سحر

Old Life, New Life

از تکرار روزهایم خسته شده بودم، تازه داشتم به زندگی بر می گشتم باید کاری برای خودم پیدا می کردم. تقریبا به تمام دوستانم و آشنایانم سپرده بودم که برای من کار پیدا کنند. یه روز صبح دخترخالم با خوشحالی اومد پیشم و گفت حسن برات کار پیدا کرده…

رادیو خسته

طبق معمول هرروز صبح باهم از خواب بیدار شدیم و به طرف آشپزخانه رفتیم، تقریبا کار هرروز من و کیسی که باهم صبحانه بخوریم. کیسی را روی صندلی کنار یخچال نشاندم و خودم هم از کابینت سفید و کرم یک لیوان برداشتم و به طرف گاز که کنار پنجره بود رفتم و…
عضویت در خبرنامه

روزنوشت زینب وسمانه

ماهی قرمز

علیرضا،مامان پاشو از خواب بریم خریدای عید رو بکنیم و ماهی قرمز هم  برات بخرم علیرضا نفهمید چه طوری از خواب پرید و…

نقد و معرفی

فیلم برادرم خسرو

درباره فیلم برادرم خسرو باید به نکات مختلفی اشاره کنم، ولی قبل از آن یک بیوگرافی کوتاه درباره فیلم می نویسم: برادرم…

داستان های پنجمی

The Big Blue |1988

ژاک :سخت ترین قسمت غواصی ، وقتیه که به انتهای آب می رسی. جوانا: چرا؟ ژاک : برای بالا اومدن باید یه دلیل خوب داشته…

گالری تصاویر

Web Development Company India | Best Premium Wordpress Plugin Nulled | Plugin Nulled For Websites | Latest Wordpress Plugin Nulled | Wordpress Plugin Nulled Buy | Plugin Nulled Premium Wordpress | Best Premium Plugin Nulled | Top Plugin Nulled Wordpress | Premium Themes Nulled Wordpress | Best Wordpress Premium Themes Nulled | Top Premium Wordpress Themes Nulled | Architects In Chennai